SHCM với chuyên đề: “HD giáo viên sử dụng phòng học Zoom trong dạy học trực tuyến”.

Tháng Mười 11, 2021 12:36 sáng

Ngày 10/10/2021. Trường TH Số 1 Ba Đồn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề: “Hướng dẫn giáo viên sử dụng phòng học Zoom trong dạy học trực tuyến”.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp nên buổi SHCM được tổ chức bằng hình thức online. Nhưng tất cả giáo viên đều tham gia đầy đủ.

0f47076620bee9e0b0af 6dbc769e51469818c157 df151a3b3de3f4bdadf2