Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động thư viện năm học 2017 – 2018

Tháng Tư 12, 2018 9:26 chiều

                                                                                   KẾ HOẠCH

                V/v tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động Thư viện Trường TH Số 1 Ba Đồn

                                                                          Năm học 2017-2018

Căn cứ theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và Quyết định 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2003;

Nhằm mục đích đảm bảo số lượng đầu sách trong Thư viện, nâng cao chất lượng phục vụ, nay Thư viện trường TH số 1 Ba Đồn xây dựng kế hoạch xã hội hóa hoạt động thư viện bằng cách tổ chức cuộc vận động quyên góp , ủng hộ với những nội dung sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.1. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng phục vụ thư viện, tiến đến xây dựng thư viện tiên tiến.

1.2. Thông qua tổ chức cuộc vận động nhằm gắn kết hơn nữa giữa bạn đọc và Thư viện, xem đây là tài sản chung cùng chung tay bảo quản tốt sách báo trong thư viện. Với phương châm “góp một cuốn sách nhỏ đồng  đọc nghìn cuốn sách hay”.

1.3. Cuộc vận động thể hiện tình cảm, sự trân trọng và tấm lòng quý báu của bạn đọc đối với Thư viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện đối với bạn đọc.

1.4. Kế hoạch được triển khai thực hiện đến toàn thể CBGV-CNV, Hội CMHS và toàn thể học sinh của trường TH số 1 Ba Đồn.

  1.   NỘI DUNG:

2.1. Đối tượng tham gia vận động:

– Toàn thể CBGV-CNV nhà trường;

– Hội cha mẹ học sinh;

– Toàn thể học sinh trường TH số 1 Ba Đồn.

2.2. Hình thức vận động: Vận động trực tiếp

Công tác tuyên truyền: tuyên truyền và vận động đóng góp từ CBGV-CNV, Hội cha me hoc sinh và các em học sinh

2.3. Mức vận động:

– Đối với giáo viên vận động quyên góp ủng hộ bằng sách( Sách tham khảo) tùy theo khả năng đóng góp tối thiểu là 5 cuốn/ CB, GV.

– Đối với học sinh tối thiều là 1 cuốn/ 1 học sinh( Sách tham khảo hoặc truyện)

2.4. Thời gian thực hiện: 01 tuần

Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2017

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

3.1. Thư viện tham mưu cùng Ban giám hiệu xây dựng, triển khai kế hoạch đến đối tượng được vận động;

3.2. Trên cơ sở kế hoạch của ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm triển khai đến học sinh lớp mình.

3.3 Theo dõi học sinh đọc sách, mượn sách theo lịch. Khuyến khách học sinh đọc sách theo chủ đề, theo tranh, theo truyện….

3.4  Đồng chí Thư viện chịu trách nhiệm thu các loại sách Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2017, tổng hợp và báo cáo các loại sách vào ngày 25/4/2018 về Phòng GD và ĐT.

TRƯỞNG BAN HOẠT ĐỘNG                                                                  NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

            P. Hiệu trưởng

 

 

  Trần Thị Minh Thủy                                                                                           Bùi Thị Thùy