Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 9, 2018 8:19 sáng
   UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BA ĐỒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 01 /BC- THS1                      Ba Đồn, ngày 07 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

        Kính gửi:  – Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn;

Thực hiện Công văn số 121/CV- BCĐ ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(XHHT) tỉnh; Công văn số 1987/ GDĐT- GDCN-TX ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức “ Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình; Trường TH số 1 Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  1. Những thuận lợi, khó khăn

– Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo dục; sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp theo đúng thời gian.

Học sinh có phong trào thi đua học tập và rèn luyện; có ý thức học tập, ngoan ngoãn vâng lời thầy cô giáo.

–  Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như: Vừa qua bảo số 10 năm 2017 làm tốc mái phòng thư viện, sách bị ướt và hỏng nhiều, diện tích thư viện còng hẹp chủ yếu các em đọc sách tại lớp và thư viện xanh, việc đọc sách điện tử còn hạn chế. Vì số lượng máy tính ít mà số lượng bạn đọc thì đông.

  1. Công tác chỉ đạo

– Công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ:

+ Quán triệt CBGV và HS tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

          + Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

          + Trang web trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động trong những ngày diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

          + Nhà trường, thư viện treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc, 1 tuần cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

 “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”của Hồ Chí Minh.

– Hệ thống các văn bản chỉ đạo.

+  Kế hoạch số 04/KH –THS1 ngày 2 tháng 10 năm 2018 của Trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề ” “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”của Hồ Chí Minh.

– Công tác phối kết hợp: Giữa các bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau cụ thể:

+ Bà: Trần Thị Minh Thủy – P.Hiệu trưởng nhà trường: Chỉ đạo chung.

+ Bà: Bùi Thị Thùy    – TPT Đội: Phối hợp với thư viện lên kế hoạch tổ chức

+ Bà: Phan Thị Bích Thảo  – NVTV: Lập kế hoạch tổ chức của buổi lễ.

+ Bà: Dương Thị Nhàn – Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

+ Bà: Nguyễn Thị Hoài-  Chụp hình ghi lại buổi lễ, đăng trên trang westside của nhà trường.

+ Tổ văn phòng: Chuẩn bị bàn ghế và nước.

+ Giáo viên: Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trong buổi lễ.

  1. Kết quả cụ thể:
  2. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ:
Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã: Tổ chức ngày 01/10/2018

+ Các trường học ( trung tâm GD- DN)

 

 

 

100% cán bộ GV,NV và học sinh tham gia

 
2. Các phương tiện thông tin:

– Số bài viết trên các báo:

– Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

– Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT:

 01 bài TTGT :”Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”của Hồ Chí Minh.

 

 
3. Các hoạt động tuyên truyền:

– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

 

01 bài tuyên truyền gt sách

01 băng rôn, khẩu hiệu.

 
 

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm… về HTSĐ-XDXHHT:

–  Số lần hội thảo, tọa đàm:

–  Số người tham gia:

–  Triển lãm, số lượt người dự:

–  Hội diễn văn nghệ:

–  Số lượng cuộc thi:Thi kể chuyện theo sách

–  Hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính:

Số người tham gia:

 

Lồng ghép nội dung theo định kỳ họp hội đồng 1 lần/tháng

 

37 người (CBGV,NV)

01 lần.

1 cuộc thi. HS Khối 3,4,5

 

HS: 715 em; GV: 37 đ/c.

 

 
 

5. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tại các thư viện:

–  Thư viện điện tử, sách  điện tử:

–  Số đầu sách được quyên góp (sách điện tử/giấy):

–  Số lượng người tham gia đọc (sách điện tử/giấy):

 

 

 

150 Cuốn.

256 đọc sách online ở phòng tin học, thư viện

 

 
 

6. Một số hoạt động khác ( theo các nội dung của Tuần lễ năm 2018, 2019 – nếu có).

 

 

 
  1. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

          – Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hoạt động thư viện, tăng trưởng sách, tăng cường đưa sách về góc thư viện các lớp, thực hiện mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện.

–  Tổ chức cho học sinh đọc sách, thi kể chuyện theo sách…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỤ THỂ

Học sinh tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2018

42970441_2132365180160911_151240298301751296_n

42883501_2132365443494218_6275114564266754048_n

                         Học sinh tham gia đọc sách tại thư viện xanh

 30776932_827321814119334_984858164_n

 30784417_827321767452672_2013271047_n

 IMG20181002152521

 IMG20181002152541

   42926003_2132365206827575_2504936961249116160_n 42925355_2132365716827524_6412403606200254464_n V. Đề xuất, kiến nghị :

          – Đối với UBND tỉnh, Sở GD&ĐT:  Quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nhà trường có điều kiện tổ chức các hoạt động của thư viện cho các em được học tập, nâng cao kiến thức, trí tuệ của mình.

– Đối với UBND huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn): Thông báo loa truyền thanh để người dân  biết, tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
Thủ trưởng đơn vị

Đoàn Văn Nam

Tải bản word: báo cáo tuần lễ học tập