Ba gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường TH Số 1 Ba Đồn dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ II năm 2020

Tháng Mười 19, 2020 8:28 sáng
image

Em Nguyễn Thiên Phú – Học lớp 5A

image

Em Trần Thị Bảo Châu – Học lớp 4D

image

Em Nguyễn Bảo Dung – Học lớp 3B

image image image