Một số phương pháp giúp hoạt động nhóm có hiệu quả trong tiết Mĩ thuật

Tháng Mười 25, 2016 2:04 chiều

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp giúp hoạt động nhóm có hiệu quả trong tiết Mĩ thuật

 

14500377_607011549469876_5141008239824763926_o  14542464_607029002801464_5183137909893972832_o 14409640_602429559928075_7614554816336183791_o

Thể hiện: Giáo viên: Dương Thị Nhàn – Trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn – Thị xã Ba Đồn – Tỉnh Quảng Bình

Tải bài tại đây: SANG KIEN KINH NGHIEM MỘT SỐ PP GIÚP HĐ NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT MĨ THUẬT (1)