Liên hệ

Trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn

Địa chỉ: 55 Hùng Vương – phường Ba Đồn – thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn:  Đoàn Văn Nam– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:   0523.512.592– Email: thso1badon_bd@quangbinh.edu.vn