Sự ra đời và ý nghĩa của ngày sách Việt Nam

Tháng Tư 20, 2018 9:22 chiều

                                                   BÀI TUYÊN TRUYỀN  VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA

                                                                               NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người , hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người bạn gần gũi chia sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người.

Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn hóa đẹp. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đoc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thuc đẩy sự phát triển bền vững.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây thực sự là niềm vui lớn cho những người yêu quý sách.

Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách , khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp , các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Việc lấy ngày 21/4 là ngày sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng . Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn “ Đường Kách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một Danh nhân văn hóa, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó tháng 4 còn là thời điểm diễn ra ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4) , nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách.

Với chủ đề “ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” Mục tiêu tổ chức của Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 là đẩy mạnh triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể Cán bộ, nhà giáo, học sinh và cộng đồng dân cư. Huy động phụ huynh quyên góp sách với phương châm “ Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.

Trên đây là bài tuyên truyền về ý nghĩa ngày sách Việt Nam. Hy vọng Ngày sách Việt Nam các năm sau tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của toàn thể CBGV- CNV cùng các em học sinh để góp phần phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc của trường TH số 1 Ba Đồn./.

Viết bài: Bùi Thị Thùy.