Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017

Tháng Tư 4, 2017 7:50 sáng
       ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ BA ĐỒN

***

Số:         – CT/HĐĐ

 

 

Ba Đồn, ngày 5  tháng 9  năm 2016

 

­­­

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 số 414 – CT/HĐĐ của Hội đồng Đội Tỉnh Quảng Bình; Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Ba Đồn lần thứ XIX, Hội đồng Đội thị xã ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

 1. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
“Thiếu nhi Ba Đồn

Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

 1. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 16/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và Chương trình hành động số 24CTr/TĐTN-BTG, ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 36 -CT/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.
 3. Đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Ba Đồn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” theo hướng chú trọng tính giáo dục của phong trào. Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thị xã lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
 4. Nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, chương trình rèn luyện đội viên, xây dựng tổ chức Đội trong các nhà trường và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác

cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở các cấp; hoàn thành các chỉ tiêu trong Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, giai đoạn 2015 – 2017” của Trung ương Đoàn.

 1. Tích cực hỗ trợ thiếu nhi trong học tập và đời sống, vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, rèn luyện kỹ năng xã hội. Huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2016 – 2017

 1. 100% Liên đội thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn thị xã lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
 2. 100% các cơ sở đội đồng loạt tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2017 và Đêm hội trăng rằm.
 3. Hội Đồng đội cấp huyện và 100% cấp xã, phường duy trì các điểm vui chơi, giải trí đã có và xây dựng được ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
 4. Củng cố và duy trì tốt hoạt động Hội đồng huấn luyện kỹ năng công tác Đội các cấp; thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ phụ trách Đội.
 5. Hội đồng Đội thị xã và 100% Liên đội Tiểu học, THCS tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội”.
 6. Hội Đồng đội thị xã xây dựng 01 mô hình điểm về phòng chống đuối nước hoặc tai nạn thương tích trẻ em.
 7. Phấn đấu kết nạp 1.500 đội viên mới.
 8. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 9. Chương trình 1: Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh

Đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Ba Đồn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; gắn với các tiêu chí rèn luyện của thiếu nhi theo Chương trình “Rèn luyện đội viên”… Duy trì tổ chức tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong gia đoạn mới phù hợp với từng đối tượng thiếu nhi và địa phương, đơn vị.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các em thông qua các hoạt động nêu gương, tuyên dương các gương điễn hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thiếu nhi; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Thực hiện nghiêm túc Lễ chào cờ và sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi. Tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, cho thiếu nhi nhằm tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng loạt triển khai ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tại các cơ sở Đội, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong thiếu nhi thông qua các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền đất nước, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu; vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em; phối hợp tham mưu thực hiện các nội dung, chính sách liên quan đến trẻ em; tổ chức nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi thông qua các hoạt động của Đội, các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ.

Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội, Website: Tinhdoanquangbinh.vn; Tờ thông tin Tuổi trẻ Quảng Bình; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh; duy trì Chương trình “Phát thanh măng non”, “Micrô nhí”, “Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ”… tuyên truyền rộng rãi về các gương người tốt việc tốt, các chương trình vui chơi, giải trí gắn với hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Từng bước hiện đại hóa, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các mạng xã hội, các phương tiện truyền thông…

 1. Chương trình 2: Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai

Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em xây dựng phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội, biết phát huy vai trò, tiện ích và ứng dụng của công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập và giải trí lành mạnh.

Định hướng, giúp đỡ các em tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phẩm khoa học phù hợp. Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các Câu lạc bộ học tập; tổ chức đăng ký cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ 23; cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII”; cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 – 2017.

Nhân rộng các mô hình “Bạn giúp bạn” có hiệu quả trong thiếu nhi. Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo địa phương tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; bám trường, bám lớp; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để triển khai cuộc vận động “Giúp bạn đến trường – Hướng tới tương lai”; sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng dành cho thiếu nhi nghèo vượt khó.

Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Tham gia trại sáng tác thơ văn,“Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ những thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

Khuyến khích các em chủ động học tập, trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tổ chức trại hè, góp phần giúp thiếu nhi làm quen, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của các vùng miền, tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, giúp các em giới thiệu hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 1. Chương trình 3: Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay

Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, trang bị cho các em một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng an toàn, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả… Tiếp tục nâng cao chất lượng và triển khai nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như “Học kỳ quân đội” lần thứ III,  hành trình “Đi để biết – Học để sống”.

Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn cho thiếu nhi. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, lồng ghép các hoạt động vào các buổi sinh hoạt của Đội trong trường học. Tổ chức tham gia các chương trình“Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”; khuyến khích các em tham gia học tập, sinh hoạt các Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong thiếu nhi.

Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hóa, giúp hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp cho các em. Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường, nhà thiếu nhi và trên địa bàn dân cư, nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục lành mạnh, tránh xa các trò chơi có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Phát triển phong trào thể dục thể thao trong thiếu nhi.

Tổ chức cho thiếu nhi tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại, du khảo, khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển và chống biến đổi khí hậu…

Tổ chức, hướng dẫn thiếu nhi tham gia vào các hoạt động vui Tết Trung thu, tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho các em. Các cơ sở Đội tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Khuyến khích các Liên đội tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho các em thiếu nhi nghèo, mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật, vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các quyền vui chơi, giải trí của thiếu nhi. Tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả Quyết định số 2164/QĐ – TTg ngày 11/11/2013 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030”.

 1. Chương trình 4: Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn

4.1. Công tác nhi đồng

Cụ thể hóa các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng; giúp các em hình thành những thói quen có ích hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và lời hứa của nhi đồng.

Hướng dẫn các em tổ chức sinh hoạt Sao theo đúng quy trình; nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú, gắn với chủ đề, chủ điểm năm học; đảm bảo các yêu cầu về giáo dục truyền thống, đạo đức, văn hóa ứng xử, kỷ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống học đường cho nhi đồng; tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt Sao; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tăng cường phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và giáo viên phụ trách lớp nhi đồng nhằm phát huy vài trò tự quản của các em. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi “Phụ trách Sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”, “Em là phụ trách Sao”... Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 247HD/HĐĐ ngày 25/3/2014 của Hội đồng Đội tỉnh về “Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới”.

4.2. Công tác đội viên

Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; giúp các em thiếu niên hiểu được ý nghĩa và nhiệm vụ của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đội. Phát triển lớp đội viên mới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Chú trọng đổi mới hình thức kết nạp Đội, tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích các cơ sở Đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương. Tránh tình trạng kết nạp đội viên một cách ồ ạt, qua loa, hình thức. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp đánh giá để thống nhất với chương trình ngoài giờ lên lớp và những chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2012 – 2017.

Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức lễ trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

4.3. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học

Hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các cơ sở Đội.

Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp đề xuất với ngành giáo dục và đào tạo bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong các trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nghiên cứu vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng “chi đội 3 tốt”“liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

Nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đội trong các trường theo chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo. Tập trung đầu tư phát triển tổ chức Đội và củng cố hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong các trường ngoài công lập. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi cho phù hợp với đặc thù của các trường ngoài công lập.

4.4. Công tác Chỉ huy Đội

Tiếp tục triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017″. Chú trọng công tác lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên đội, Chi đội.

Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội”. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như: Chỉ huy Đội giỏi”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

4.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, chi đoàn phụ trách thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách trên địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em… thông qua tổ chức các diễn đàn trẻ em, đội tuyên truyền măng non, đội phát thanh măng non, đội thiếu nhi làm công tác xã hội. Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, trẻ em lao động sớm từ đó tham mưu các giải pháp tổ chức hoạt động để thu hút, tập hợp, hỗ trợ, định hướng cho các em làm những việc tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, phường, thị trấn; Duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư như: câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non… Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, Tết Nguyên đán…

 1. Chương trình 5: Khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương

Hội đồng đội thị xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tham mưu thực hiện tốt việc bổ nhiệm; thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội. Phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng Huấn luyện kỹ năng cán bộ Đội cấp huyện trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Đội tỉnh.

Thống nhất về khung chương trình, thời lượng, chứng chỉ bồi dưỡng, phân cấp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới qua các chương trình tập huấn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội… giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ Phụ trách giỏi”; mô hình Liên đội phụ trách”, Những người phụ trách tình nguyện”. Rà soát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng Cánh én hồng”. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội cấp xã, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
 2. Cấp thị xã

– Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 tại tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

– Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội cấp Liên đội, thị xã cả 2 cấp Tiểu học và THCS.

– Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cấp thị xã.

– Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu cấp thị xã tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung vào tối 14/8 âm lịch.

– Tổ chức liên hoan, tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi.

 1. Hội Đồng đội cấp xã, phường và các Liên đội.

– Phối hợp tổ chức Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 tại tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

– Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội cấp Liên đội, huyện, thị, thành phố cả 2 cấp Tiểu học và THCS.

– Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội trong toàn thị xã tối 15/8 âm lịch.

– Tổ chức đồng loạt Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn”, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, trong đó Hội Đồng đội thị xã lựa chọn 02 đơn vị tổ chức điểm (dự kiến 25/3/2017).

– Tổ chức Ngày hội “Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên”, kỷ niệm ngày thành lập Đội. (Tháng 5/2017)

– Tham gia cuộc thi “Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 – 2017 (dự kiến tháng 4/2017).

– Tổ chức tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Cấp thị xã.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Đội các xã, phường và các Liên đội phố tổ chức các hoạt động trọng tâm trong Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tập trung vào các liên đội khó khăn, chỉ đạo xây dựng mô hình của Đội tại các xã, phường và các Liên đội.

– Chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thị xã toàn thị xã lần thứ XIX Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 1. HĐĐ các xã, phường và các Liên đội.

– Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 của Hội đồng Đội thị xã, Hội đồng Đội các xã, phường và các Liên đội chủ động xây dựng Chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

– Phát động chương trình năm học theo chủ đề gắn với Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017.

– Phát động thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội thị xã ban hành.

 1. Công tác thông tin, báo cáo.

Các Liên đội nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017 chậm nhất ngày 15/12/2016 và Báo cáo tổng kết, hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 về Hội đồng Đội thị chậm nhất vào ngày 29/4/2017.

– Các đơn vị không đảm bảo đúng tiến độ sẽ không được bình xét thi đua.

Trên đây là Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, Thường trực Hội đồng Đội thị xã  đề nghị Hội đồng Đội các xã, phường và các Liên đội cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung.

Nơi nhận:    

– HĐĐ Tỉnh;

– Ban DV, TG, VP ThU;

– Phòng GD&ĐT;

– TT ThĐ;

– Các đ/c UV HĐĐ;

– HĐĐ các xã, phường;

– 41 Liên đội;

– Lưu.                                                                                          

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

    Nguyễn Vĩnh Quý

Tải bản full: chuong-trinh-cong-tac-doi-2016-2017

Đăng bài:Ad.