Tin tức

Untitled

XE ĐẠP YÊU THƯƠNG – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG

             Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐTN của BTV Thị Đoàn, Liên đội trường TH số 1 Ba Đồn đã triển khai Chương trình “XE ĐẠP YÊU THƯƠNG – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” năm 2021.
249635441_3020502531532510_4533241307181363575_n

CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

          Trong tuần, liên đội trường TH số 1 Ba Đồn đã phối hợp với Đoàn phường cùng công an Thị xã BĐ triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.    …