Hoạt động đoàn – đội

Kĩ năng sống: Tiểu phẩm Lừa người

Hiện nay tình trạng quấy rối và xâm hại tình dục ở trẻ em đang xẩy ra nhiều phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu đến các em thiếu nhi, gia đình và xã hội. Nhằm giúp…