Hoạt động chuyên môn

Untitled-1

Chuyên đề: Phương pháp bàn tay nặn bột

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT         I. Phương pháp Bàn tay nặn bột là gì?                Phương pháp Bàn tay nặn bột là một phương pháp dạy học tích cực…
Untitled-1

TRI ỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ: RÈN CHỮ CHO HỌC SINH

TRI ỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ RÈN CHỮ CHO HỌC SINH    * Về tri thức: giáo viên cần dạy cho học sinh những khái niệm về dòng kẻ (đường kẻ) tương ứng với bao nhiêu ô li? Đặt bút ở…

Kế hoạch tháng 10 năm học 2016 – 2017

 Kính gửi: – Lãnh đạo Phòng GD-ĐT                  – BGH, Phụ trách Đội, các tổ trưởng.      Căn cứ công văn số 315/KH-GDTH  của Phòng GD-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 và tình hình thực tế của nhà trường, địa…